...

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมนาฏกรรมสังคีตเข้ารอบ โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด มหาธรรมิกราชา ณ โรงละครแห่งชาติ เวลา ๑๔.๐๐น.เดือนสิงหาคม วันอาทิตย์ที่ ๖ /๒๐ เดือนกันยายน วันอาทิตย์ที่ ๓/๑๐ เดือนตุลาคม วันอาทิตย์ที่ ๑/๘ บัตรราคา ๑๐๐, ๑๕๐, ๒๐๐

(จำนวนผู้เข้าชม 488 ครั้ง)